Puuveneen kyllästäminen pellavaöljyllä

Puuveneiden kyllästämiseen ja pintakäsittelyyn liittyen on olemassa laaja vuosikymmenten ja -satojen kuluessa kertyneiden kokemusten, näkemysten ja mielipiteiden kirjo.

Tänä päivänä sosiaalisen median puuvenefoorumeilla esitettyyn kysymykseen kyllästämisestä saa hyvin erilaisia ja joskus ristiriitaisiakin mielipiteitä. Tästä voisi päätellä, että on lopulta melko yhdentekevää kuinka kyllästäminen tehdään - lopputulos on kuitenkin useimmiten vähintäänkin ihan hyvä, ja useimmiten erinomainen.

Eri kyllästämismenetelmistä tai niiden vaikutuksesta puumateriaaliin, niiden ikääntymisestä tai tomivuudesta yhdessä erilaisiten pintakäsittelymateriaalien kuten maalien ja lakkojen kanssa ei tiettävästi ole tehty vertailevaa tutkimusta, ja kyllästämiseen liittyvät näkemykset perustuvatkin pääsääntöisesti perimätietoon sekä omiin (tai jonkun tutun) hyviin tai huonoihin kokemuksiin.

Täysin tietoisena kyllästämiseen liittyvistä näkemys- ja kokemuseroista rohkenemme kuitenkin käsitellä tätä herkkää aihetta.

Tässä ohjeessa ei oteta kantaa erilaisten kyllästämisen menetelmien keskinäiseen paremmuuteen, vaan tarkastellaan kyllästämistä yleisellä tasolla, ja käsitellään kyllästämisessä käytettäviä eri ainesosia sekä niiden ominaisuuksia tai vaikutuksia kyllästämiselle sekä jatkokäsittelyille.


Klikkaa otsikkoa alla, tai skrollaa tekstiä alaspäin.

 1. Miksi puuvene pitäisi kyllästää?
 2. Pellavaöljyn ominaisuuksista
 3. Puuveneen kyllästäminen kylmäpuristetulla pellavaöljyllä
 4. Kyllästetyn pinnan viimeistely keitetyllä pellavaöljyllä
 5. Öljyn ohentaminen tärpätillä
 6. Öljyn lämmittäminen
 7. Lisäaineet
 8. Terva
 9. Kyllästetyn pinnan pintakäsittely

HUOMIOI AINA PELLAVAÖLJYN ITSESYTTYMISVAARA!

Pellavaöljyn hapettumisreaktion johdosta öljyn tahrimat rievut ja muu huokoinen materiaali voivat syttyä itsestään. Tällainen materiaali on hävitettävä polttamalla, kuivattava avattuna tai säilytettävä veteen upotettuna ennen pois heittämistä.

Maalaustöitä turun veneveistämöllä 1930-1939 (lähde: Kansalliksirjaston Finna-palvelu. Public domain)

1. Miksi puuvene pitäisi kyllästää?

Puuveneitä on kyllästetty pellavaöljyllä kautta aikojen. Vesilinjan alapuolella kyllästämisellä vähennetään veden imeytymistä puumateriaaliin, ja vesilinjan yläpuolella saman tarkoituksen lisäksi antamaan puupinnoille, etenkin mahongille, syvyyttä ja heijastavuutta. Huolellinen kyllästys vähentää veden kulkeutumista pintakäsittelyn alle, ja vähentää näin riskiä esimerkiksi lakkapinnan kuoriutumiselle.

Kyllästetämisellä ehkäistään veden pääsyä puumateriaaliin. Öljykyllästys vähentää puun kosteuselämistä sillä öljy täyttää puun solukkoa. Koska kyllästettyyn puumateriaaliin ei voi imeytyä yhtä suurta määrää vettä, jää puun kosteusprosentti kyllästämätöntä puuta pienemmäksi. Kyllästetyssä pinnassa kosteuden liikkuminen on vähäisempää, ja esimerkiksi liitoksissa riski lakkapinnan kuoriutumiselle vähenee merkittävästi, kun pinta on huolellisesti kyllästetty.

Öljyyn voidaan lisätä tehoaineita tai biosideja, jotka yhdessä öljyn kanssa kulkeutuvat kyllästettävään puumateriaaliin, jossa ne suojaavat puuta home- ja sienikasvustolta ja laholttajilta.

2. Pellavaöljyn ominaisuuksista

Kyllästämisessä on pääsääntöisesti käytetty mahdollisimman puhdasta keittämätöntä pellavaöljyä, jolla on muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen kyllästysaineen: Sen pintajännitys on hyvin alhainen (13 mN/m, kun esim. vesi 79 mN/m ja mineraalitärpätti 18-24 mN/m), ja molekyylikoko erittäin pieni (n. 5 nanometriä). Pellavaöljy kovettuu yhdistymällä hapen kanssa, ja hapettumisreaktio on suhteellisen hidas. Lämpötila vaikuttaa hapettumisreaktion nopeuteen.

Edellä mainittujen kolmen tekijän johdosta pellavaöljy on erinomainen aine puumateriaalin kyllästämiseen. Matala pintajännitys ja pieni molekyylikoko mahdollistavat öljyn tunkeutumisen syvälle puun solukkoon, ja hitaan kovettumisen johdosta puun pintaan levitetty pellavaöljy ehtii kulkeutua syvemmälle puumateriaalissa ennen kovettumistaan.

Parhaana öljynä on totuttu pitämään kylmäpuristettua pellavaöljyä. Tällainen öljy puristetaan pellavansiemenistä matalassa lämmössä, jolloin öljy on lähtökohtaisesti kuumapuristamalla saatavaa puhtaamaa. Öljy jatkopuhdistetaan joko sakkauttamalla tai kemiallisesti puhdistamalla. Sakkauttamalla öljyä varastoidaan usean kuukauden ajan ennen pullottamista, jolloin öljyn sisältämät epäpuhtaudet kuten kasviproteiinit, vahat ja vesi sakkautuvat varastoinnin aikana säilöntäastian pohjalle. Kemiallisesti puhdistamalla edellämainitut öljyn sisältämät epäpuhtaudet poistetaan nopeammassa kemiallisessa prosessissa.

3. Puuveneen kyllästäminen kylmäpuristetulla pellavaöljyllä

Kyllästäminen tapahtuu levittämällä keittämätöntä pellavaöljyä pidemmän ajan kuluessa märkää märälle, eli öljylle ei anneta mahdollisuutta hapettua ennen seuraavaa käsittelykertaa. Kyllästäminen voidaan tehdä ulkopuolelta, sisäpuolelta tai sekä sisä- että ulkopuolelta. Mikäli runko on maalattu tai lakattu ulkopuolelta, mutta sisäpuolelta jätetty öljypinnalle, voidaan muutamien vuosien välein tai tarvittaessa lisätä öljyä veneen sisäpuolelta.

Kun halutaan aikaansaada mahdollisimman täydellinen puumateriaalin kyllästyminen, lisätään öljyä päivän-parin välein useamman viikon ajan. Kyllästämistä jatketaan kunnes puumateriaali ei enää ota vastaan öljyä. Kun öljyä ei enää imeydy alustaan, jää pinnalle kiiltävä öljykerros. Tällöin lopetetaan öljyn lisääminen tähän kohtaan.

Imeytymättömät öljykerrokset tulee pyyhkiä huolellisesti pois ennen niiden nahkottumista. Kylmäpuristetun pellavaöljyn muodostama kalvo jää pehmeäksi ja tahmeaksi, eikä se sovellu lakka- tai maalikerrosten tartuntapinnaksi. Kylmässä ilmanalassa nahkottumiseen menee noin viikko, kesällä tai lämpimässä hallissa 2-3 päivää. Mikäli pintaan jää alustaan imeytymättömiä öljylaikkuja, tulee ne poistaa huolellisesti kaapimalla tai siklaamalla, sekä hiomalla pinta.

Kylmäpuristetulla pellavaöljyllä kyllästetyn pinnan tulee antaa kovettua vähintään kolme viikkoa ennen jatkokäsittelyä lakoilla tai maaleilla, jotta öljy ehtii hapettua läpeensä.

4. Kyllästetyn pinnan viimeistely keitetyllä pellavaöljyllä

Ennen lakkaamista tai maalaamista suositellaan vanhassa puuveneiden käsittelyä koskevassa kirjallisuudessa viimeistelemään tai "sulkemaan" kylmäpuristetulla öljyllä kyllästetty pinta öljyämällä se ohuesti keitetyllä pellavaöljyllä, eli vernissalla. Keitetty pellavaöljy kovettuu nopeammin, ja ”sulkee” kylmäpuristetun pellavaöljyn pinnan.

Mikäli kyllästettyä pintaa ei viimeistellä keiteyllä pellavaöljyllä, voi kylmäpuristettu pellavaöljy aiheuttaa kuplimista lakka- ja maalikerroksessa. Kuten kyllästämisenkin yhteydessä, tulee pinta keitetyllä pellavaöljyllä öljyämisen jälkeen huolellisesti pyyhkiä puhtaaksi imeytymättömästä öljystä. Koska keitetty pellavaöljy kovettuu noepammin, tulee pyyhkiminen tehdä viimeistään muutaman tunnin kuluessa öljyämisestä.

5. Öljyn ohentaminen tärpätillä

Kyllästämisohjeissa puhutaan usein öljyn ohentamisesta tärpätillä (siis havupuutärpätillä, ei mineraalitärpätillä). Tärpätti on oivallinen pellavaöljyn ohenne, mutta kyllästämisen kohdalla siitä ei ole mainittavaa hyötyä.

Tärpätti alentaa pellavaöljyn viskositeettia, jolloin se on helpompi levittää ohuena kerroksena. Pinnalle levitetty öljy myös näyttää imeytyvän paremmin alustaan, mutta itseasiassa tämä johtuu siitä, että tärpättiä sisältävä öljy voidaan levitää ohuempana kerroksena, ja tärpätin haihtuessa kyllästettävälle pinnalle jää vähemmän öljyä. Havupuutärpätit myös jouduttavat jonkin verran pellavaöljyn hapettumisreaktiota, jolloin pellavaöljylle ei ennen sen hapettumista ehdi imeytyä yhtä syvälle käsiteltävään pintaan kuin pelkkä öljy. 

6. Öljyn lämmittäminen

Öljyn viskositeettia voidaan alentaa myös lämmittämällä. Pellavaöljyä voidaan kuumentaa 120 - 130 °C lämpöön ilman että kuumentaminen vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin. Mikäli kyllästämistyötä tehdään kylmässä tilassa, voi öljyn lämmittäminen helpottaa sen levittämistä. Pellavaöljy kuitenkin jäähtyy kylmällä pinnalla nopeasti levittämisen jälkeen, joten viskositeetin alentaminen lämmittämällä helpottaa lähinnä öljyn levittämistä, mutta sillä ei ole pidempikestoista vaikutusta öljyn imeytymisellä alustaan, ellei pintaa lämmitetä öljyn levittämisen jälkeen.

Lämmittämällä kyllästettävää pintaa öljyämisen yhteydessä esimerkiksi infrapunasäteilylämmittimellä pysyy pinta lämpimänä, ja öljy imeytyy korkeammassa lämmössä paremmin alustaan.

Mikäli öljyä on ohennettu tärpätillä, ei sitä koskaan pidä lämmittää tulipalovaaran johdosta.

7. Lisäaineet

Öljykyllästyksessä lisätään usein homekasvua, lahoa tai sinistymistä estäviä aineita. Tänä päivänä yleisimmin käytetty aine on sinkkinaftenaatti, joka on liuottimeen liuotettu metallisuola. Sinkkinaftenaattia lisätään öljyyn hyvin vähän, enintään 3 % öljyn määrästä (≤ 30 ml sinkkinaftenaattia / 1 l öljyä).

Eräässä puuvenerakennuksen oppikirjassa on kyllästämiseen annettu resepti, jossa pellavaöljyyn lisätään erään suuren suomalaisen maalinvalmistajan peruskyllästettä. Peruskyllästeet ovat yleensä erilaisia öljyjä, biosideja ja liuottimia sisältäviä seoksia, joita käytetään maalattavien ja kuultokäsiteltävien pintojen pohjustamiseen. Tällaisen tuotetta öljyyn sekoitettaessa saadaan seos, jossa on ohenne (liuotin) sekä biosidi, sekä lisäksi peruskyllästeen öljy. Peruskyllästeiden sisältämät öljyt ovat usein hyvin nopeasti kovettuvia, joten ne voivat tiivistää pitkäkestoisessa pellavaöljykyllästämisessä pintaa aiottua nopeammin ja heikentää pellavaöljyn imeytymistä alustaan.

8. Terva

Öljykyllästystä ei tule sekoittaa tervaamiseen tai tervaöljykäsittelyyn. Tällaiset käsittelyt ovat oma lukunsa, eikä tervaa tulisi lisätä maalattaviksi tai lakattaviksi tarkoitettujen pintojen kyllästämiseen käytettävävään öljyyn tai muuhun kyllästysseokseen.

9. Kyllästetyn pinnan pintakäsittely

Pelkkä kyllästäminen pellavaöljyllä ei anna puulle riittävää suojaa, ja se tulee lisäksi lakata tai maalata. Lakkaus tai maalaus tehdään pääsääntöisesti vain veneen ulkopinnalle sekä turkkilautojen alle pilssiin. Pintakäsittelyn tarkoitus on ulkonäköseikkojen lisäksi suojata alustaa mekaanisilta rasituksilta, UV-säteilyn rasituksilta sekä estää veden imeytyminen puumateriaaliin, sekä myös hidastaa kosteuden haihtumista ja siten puumateriaalin elämistä.

Kun runko on kyllästetty ja sen on annettu kovettua noin kolme viikkoa, voidaan jatkopintakäsittelyt tehdä pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeiden mukaan.

TÄRKEÄÄ:
Kymin Palokärjen sivuilla esitellyt reseptit ja työohjeet ovat vain yksi vaihtoehto monien ohjeiden ja reseptien joukossa. Suosittelemme aina kokeilemaan työohjetta tai reseptiä pienemmällä määrällä tai pinnalla ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä, sekä pitämään mielessä että kaikissa töissä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi vaaditaan kokeilunhalun lisäksi kokemusta ja ammattitaitoa.

Koska Kymin Palokärki ei voi vaikuttaa itse tehdyn maalin valmistus-, käyttö- ja työskentelyolosuhteisiin, vastaamme vain toimittamiemme tuotteiden ja raaka-aineiden laadusta. Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat maalin valmistamisesta ja käytöstä tai maalin ja sen raaka-aineiden käytöstä vastoin niiden käyttötarkoitusta.


0,5 l

Kylmäpuristettu pellavaöljy | Ottosson Färgmakeri

Alkaen
7,70

Verkkokaupan varastossa

Puhdistettu, valkaistu pellavaöljy | Kymin Palokärki

Puhdistettu, valkaistu pellavaöljy | Kymin Palokärki

Alkaen
5,80
Ranskalainen tärpätti

Ranskalainen tärpätti

Alkaen
6,20
0,5 l

Vernissa, keitetty pellavaöljy | Ottosson Färgmakeri

Alkaen
8,80

Verkkokaupan varastossa

Vernissa, keitetty pellavaöljy | Kymin Palokärki

Vernissa, keitetty pellavaöljy | Kymin Palokärki

Alkaen
13,00
Balsamitärpätti | Ottosson Färgmakeri

Balsamitärpätti | Ottosson Färgmakeri

Alkaen
9,00

Verkkokaupan varastossa

 Kesäkaudella muutoksia aukioloajoissamme:  lue lisää täältä

Tietoa meistäOstoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Olemme kesälomalla 11.8. saakka. Verkkokauppamme on suljettu 4.8. saakka (voit selata tuotteita, mutta emme ota vastaan tilauksia (kassalla ei maksutapoja)). Verkkokauppamme aukeaa 5.8., jonka jälkeen vastaanotetut tilaukset käsitellään 12.8. alkaen. Lue lisää kesän aikatauluista täältä


Yleistä

Kymin Palokärki varaa oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilman etukäteisilmoitusta julkaisemalla päivitetyt toimitusehdot. Sen vuoksi sinun tulee tarkistaa toimitusehdot joka kerta, kun olet tekemässä tilausta.

Kaikki verkkokaupassamme esitetyt hinnat sisältävät alv 24 % (kirjat alv 10 %). Tuotteiden hinnat ovat voimassa sitoumuksetta toistaiseksi. Tuotteiden hinnat sekä mahdolliset kampanja- tai asiakasalennukset voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Myynti yrityksille

Mikäli tilaaja antaa tilauksen yhteydessä yrityksen nimen ja y-tunnuksen, katsotaan että tilaus tulee yritysasiakkaalle. Yritysmyynnissä noudatamme Kymin Palokärjen yleisiä yritysmyyntiehtoja. Yritys voi tilata tuotteita kaikille avoimesta verkkokaupastamme, tai rekisteröityä halutessaan yritysverkkokauppaamme asiakkaaksi. Yritysasiakkaaksi rekisteröitynyt asiakas voi myös hakea Kymin Palokärjen laskutustiliä.

Toimitusehdot yritysasiakkaille löytyvät täältä.

1. Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupan kautta.

Lisää halutut tuotteet ostoskoriin ja siirry kassalle, jossa annetaan toimitusosoite, sekä valitaan toimitustapa ja maksutapa. Tilaaminen edellyttää myös toimitusehtojemme hyväksymistä. Kun asiakastiedot, toimitus- ja maksutapa on valittu, ja olet hyväksynyt toimitusehtomme, voit hyväksyä ja lähettää tilauksen, jonka jälkeen verkkokauppamme siirtää sinut maksunvälityspalveluntarjoajamme sivulle.

Kun olet maksanut tilauksen, rekisteröityy tilaus Kymin Palokärjen järjestelmään, ja tästä ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle näytöllä ja sähköpostitse.

Tuotteita myy Kymin Palokärki (y-tunnus 2123109-4). Tuotteiden hinnat sisältävät Suomen arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotevalikoimamme ja hintamme ovat voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

2. Tietosuoja ja asiakkaaksi rekisteröityminen

Kymin Palokärki on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Palvellaksemme sinua mahdollisimman hyvin, tarvitsemme sinusta tiettyjä henkilötietoja, joita käsittelemme tietosuojaselosteemme mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Asiakkaaksi rekisteröityminen on vapaaehtoista ja verkkokaupasta voi hyvin tilata ilman rekisteröitymistäkin. Asiakkaaksi rekisteröitymällä voit myöhemmin tarkastella tilaushistoriaasi omalla asiakassivullasi.

Yritysverkkokauppamme (b2b.kyminpalokarki.fi) edellyttää rekisteröitymistä ja yritysasiakastilin avaamista.

Yritysasiakastili (B2B-asiakastili) voidaan avata vähintään vuoden ikäiselle kauppa-, alv- ja ennakkoperintärekisterissä olevalle yhtiölle (oy, ky, ay tai osuuskunta) tai yhteisölle (säätiö, yhdistys).

3. Maksutavat

3.1 Maksu verkkokaupassa (Paytrail)

Verkkokauppatilaukset voi maksaa seuraavilla maksutavoilla:

 • Verkkopankkimaksut: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki
 • Korttimaksaminen: Visa, Mastercard ja American Express
 • Mobiilimaksaminen: MobilePay, Pivo ja Apple Pay

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Kymin Palokärjen asiakaspalveluun.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

3.2 Lasku yrityksille ja yhteisöille

Mikäli tilaaja antaa tilauksen yhteydessä yrityksen nimen, katsotaan, että tilaus tulee yritykselle. Yritysmyynnissä noudatamme Kymin Palokärjen yleisiä yritysmyyntiehtoja.

Yritysasiakastili voidaan avata vähintään vuoden ikäiselle kauppa-, alv- ja ennakkoperintärekisterissä olevalle yhtiölle (oy, ky, ay tai osuuskunta), kunnalle tai yhteisölle (ry, säätiö). Voit täyttää yritysasiakatilihakemuksen verkkokaupassamme täällä.

Yritysasiakkaaksi rekisteröitynyt asiakas voi hakea Kymin Palokärjen laskutustiliä. Laskutustilin avaamisen jälkeen yritysasiakas voi tilata tuotteita verkkokaupastamme myös laskulla. Tarkistamme laskutustiliä hakevan yrityksen luottotiedot. Laskutustilin avaaminen edellyttää myönteistä luottopäätöstä.

- Maksuaika 10 vrk, laskutuslisä 5,00 €
- pidennetty maksuaika 30 vrk, laskutuslisä 10,00 € + 1,5 % tilauksen loppusummasta.
- Viivästyskorko 12 %.

Erääntyneet saatavamme siirretään eräpäivän jälkeen perintäyhtiö Visma Financial Solutions Oy:lle, joka vastaa erääntyneiden saataviemme maksuhuomautuksista ja perinnästä. Perintäyhtiö vastaa myös laskuihimme liittyvien viivästys- ja perintäkulujen perinnästä.

Pidätämme oikeuden evätä yritykseltä mahdollisuuden laskulla tilaamiseen, jolloin tilaukset voidaan maksaa tilauksen yhteydessä verkkokauppamme tarjoamilla maksutavoilla.

4. Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaus- ja maksutietosi.

Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota viivytyksettä yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelumme kanssa pidä aina tilausnumerosi saatavilla.

Tarkasta aina, että lähetyksen sisältö vastaa tilausvahvistuksella ilmoitettua tuotelistausta.

5. Tilausten toimitus

Toimitamme tuotteita Suomeen, Ruotsiin, Viroon, Latviaan, Liettuaan, Tanskaan, Saksaan, Alankomaihin, Itävaltaan, Luxemburgiin, Belgiaan, Ranskaan ja Espanjaan. Tilaukset toimitetaan verkkokaupan kassalla esitellyillä toimitustavoilla, joista asiakas valitsee itselleen sopivimman. Jokainen lähetys saa seurantakoodin, jonka avulla toimituksen etenemistä voi seurata seurantapalvelun kautta.

Kymin Palokärki pidättää itsellään oikeuden muuttaa asiakkaan valitsemaa toimitustapaa, sillä tuotteidemme ominaispainot vaihtelevat hyvin paljon. Tästä syystä voi tilauksen pakkaamisen yhteydessä joskus käydä ilmi, että sitä ei voida toimittaa tilaksen yhteydessä valitulla toimitustavalla. Ilmoitamme aina tilauksen toimitustavan vaihdosta asiakkaalle.

Tuotteet voi myös tilata noudettavaksi varastomyymälästämme ilman toimituskuluja. HUOMIOI VARASTOMYYMÄLÄN AUKIOLOAJAT!

6. Toimitusajat

Tilausten normaali käsittelyaika varastotuotteille on n. 2-5 arkipäivää. Kun tilaus lähtee varastoltamme, saapuu se perille määräasemalle yleensä n. 1-3 arkipäivän kuluessa (Suomessa) riippuen toimitusosoitteesta sekä verkkokauppamme kassalla valitusta toimitustavasta.

Kymin Palokärki ei voi vaikuttaa logistiikkayhtiöiden kuljetusaikatauluihin, eikä vastaa tullin tai viranomaisten toimenpiteiden lähetyksille aiheuttamista viivästymisistä.

Jos tuotetta ei ole varastossa, on sen kohdalla maininta "Tilaustuote. Tilauksen käsittelyaika n. X-Y arkipäivää". Tämä tarkoittaa, että tuote on joko tilapäisesti loppu ja täydennystoimitus on matkalla varastoomme, tai että vastaanotettuamme tilauksenne valmistamme tuotteen tai tilaamme tuotetta toimittajaltamme seuraavan normaalin tilauksemme yhteydessä. Saamme yleensä tuotteen valmistettua tai varastoon sekä tilauksen käsiteltyä tuotteen kohdalla ilmoitetun käsittelyajan puitteissa.

Mikäli tuotetta on osittain varastossa (esimerkiksi kun tilataan 3 kpl tuotetta, mutta varastossa on vain 2 kpl), ilmoitetaan tästä ostoskorinäkymässä sekä verkkokaupan kassalla. Samalla kerrotaan tilauksen arvioitu käsittelyaika.

Mikäli jotain tuotetta ei ole heti saatavilla, jää tilaus odottamaan kunnes kaikki tuotteet ovat saatavilla. Ilmoitamme aina jos toimitusaika venyy arvioidusta.

HUOMAATHAN, ETTÄ JOILLAKIN TUOTTEILLA TOIMITUSAIKA VOI OLLA KOVIN PITKÄ (ESIM. ERIKOISSÄVYTYKSET JA TILAUSSÄVYTYKSET). EMME VALITETTAVASTI VOI VAIKUTTAA VALMISTAJAN KÄSITTELYAIKOIHIN TAI KULJETUSLIIKKEEN AIKATAULUIHIN. VAHVA SUOSITUKSEMME ON, ETTÄ ASIAKKAAMME EI JÄRJESTÄ TALKOITA, PALKKAA TYÖNTEKIJÖITÄ, TAI VUOKRAA NOSTIMIA JA TELINEITÄ ENNEN KUIN KAIKKI TYÖSSÄ TARVITTAVAT TUOTTEET ON TOIMITETTU.

Lähetämme sähköpostitse ilmoituksen, kun tilaus on käsitelty ja lähdössä varastoltamme.

7. Toimituskulut

Toimituskulut riippuvat valitusta toimitustavasta, tilauksen painosta sekä siitä, sisältääkö tilaus vaaralliseksi luokiteltuja aineita (VAK-tuotteita). Näet lähetykselle mahdolliset tomitustavat sekä eri toimitustapojen hinnat verkkokaupan kassalla ennen tilauksen vahvistamista.

Voimme tarjota ilmaisia tai edullisempia toimituksia kampanjoiden yhteydessä esimerkiksi tietyn ostorajan ylittäville tilauksille. Ilmaiset tai edullisemmat toimitustavat eivät välttämättä koske kaikkia toimitustapoja, sillä mahdollisia toimitustapoja rajoittaa esimerkiksi tilauksen sisältö, paino, sekä lähetyksen pakettimäärä.

8. Palautus- ja peruutusehdot

 • Kuluttaja-asiakkaana sinulla on oikeus palauttaa tilauksesi tai osan siitä 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Muista, että tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäisessä kunnossa.
 • Palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita. Toimitusehdot yritysasiakkalle.
 • Asiakas vastaa palautuskuluista.
 • Palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu tilauksesta (esim. sävytetyt maalit), tai tuotteita, jotka on tilattu nimenomaan asiakkaalle.
 • Jos sait rikkinäisen tai viallisen tuotteen, pahoitteelemme tapahtunutta! Tee vahinkoilmoitus rahdin kuljettajalle, ja ota tämän jälkeen viipymättä yhteys asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse 010 321 2860 (ma-pe 9-16) asian selvittämiseksi.

8.1 Haluatko palauttaa tuotteen?

Jos haluat palauttaa verkkokaupastamme tilaamaasi tuotteen, on kuluttaja-asiakkaalla kuluttajasuojalain mukainen oikeus palauttaa tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Palautus- ja peruutusoikeus ei koske yritysasiakkaita. Yleiset toimitusehdot yrityksille löytyvät täältä.

Ota aina yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tilauksen tai sen osan palauttamista osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon 010-3212860 (ark 9-16) viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta.

Muistathan, että palautettavan tuotteen täytyy olla käyttämätön ja täysin uuden veroinen.

Etämyynnissä kuluttajansuojalaki edellyttää mahdollisuutta tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. Tästä syystä maalipurkkeja ei saa avata, eikä pigmenttipurkkien sinettiä rikkoa. Tuotteen tulee olla alkuperäisessä myyntikunnossa.

Noutovarastoltamme (Rautapolku 8, 07310 Sannainen) ostetuilla tuotteilla ei ole vaihto- ja palautusoikeutta.

HUOM: Tuotteille ei myönnetä palautusoikeutta jos se on erityisesti asiakkaan toiveiden mukaan valmistettu, tilattu tai muokattu, jos työn suorittaminen on ehditty aloittaa, tai jos juuri asiakkaalle tilattavan tuotteen ostotilaus tavarantoimittajalta on valmistunut. Palautusoikeus ei siis koske maalien erikoissävytyksiä, tilauksesta valmistettavia tai sävytettäviä tuotteita tai asiakkaalle erikseen tilattavia muita kuin varastossa pidettäviä eri tuotteiden pakkauskokoja.

8.2 Tilauksen peruuttaminen

Jos emme ole vielä ehtineet lähettää, valmistaa tai valmistuttaa tuotetta sinulle, voit peruuttaa tilauksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos olet jo vastaanottanut tuotteet, kuluttaja-asiakkaalla on aina tilauksen vastaanottamisesta laskettuna 14 päivän peruutusoikeus käyttämättömille tuotteille. Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa asiakaspalveluumme.

Tilauksen noutamatta jättämistä ei katsota tilauksen peruuttamiseksi (ks. kohta 8.3).

HUOM: Tuotteella ei ole peruutusoikeutta jos se on erityisesti asiakkaan toiveiden mukaan valmistettu, tilattu tai muokattu, jos työn suorittaminen on ehditty aloittaa, tai jos nimenomaisesti asiakkaalle tilattavan tuotteen ostotilaus valmistajalta on valmistunut.

8.3 Toimitetun tilauksen noutamatta jättäminen

Tilauksen noutamatta jättämistä noutopisteestä ei katsota peruuttamiseksi, emmekä myöskään tarjoa maksuttomia asiakaspalautuksia. Noutamattomana meille palautuneen tilauksen kohdalla palautamme tilauksesta maksetun summan, josta vähennetään palautuskulut sekä palautuksen käsittelykulut 7,50 €.

8.4 Tilaaja vastaa palautuskustannuksista

Emme tarjoa maksuttomia asiakaspalautuksia. Voit palauttaa tilauksen tai sen osan meille esimerkiksi Matkahuollon bussipakettina omalla kustannuksellasi.

Emme ota vastaan palautuksia, jotka on lähetetty meille ilman että asiasta on erikseen sovittu etukäteen.

Matkahuollon pakettihinnasto Matkahuollon verkkosivuilla.

8.5 Maksujen palautus

Kun palautus on saapunut meille, palautamme tuotteiden hinnan sekä tilauksenne yhteydessä veloitetut toimituskulut 14 päivän kuluessa sille maksuvälineelle, jolla tilaus alunperin maksettiin.

Mikäli palautus sisältää vain osan tilauksen tuotteista, ei toimituskuluja palauteta.

8.6 Palautusohjeet

Ota aina yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tilauksen tai sen osan palauttamista osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon 010-3212860 (ark 9-16) viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta.

Suosittelemme palautuksiin Matkahuoltoa. Matkahuollon pakettihinnasto Matkahuollon verkkosivuilla.

Pakkaa tuotteet mahdollisimman hyvin, kätevimmin pakettiin jossa tilaus toimitettiin. Täytä ja laita pakettiin mukaan palautuslomake, joka on tulostettavissa sähköpostitse toimitetun tilausvahvistuksen kautta.

Palautusosoite on:
Kymin Palokärki
Rautapolku 8
07310 Porvoo

Huomioithan, että tuotteen tulee olla käyttämätön. Mikäli tuotetta on käytetty, tuotepakkaus (esim. pigmentti- tai maalipurkki) on avattu, tai se ei muuten ole myyntikunnossa, emme valitettavasti voi hyvittää tuotteen hintaa.

9 Ongelmatilanteet

9.1 Onko tilaus lähetetty, mutta se ei tunnu saapuvan perille?

Ilmoitamme toimitustavan kohdalla toimitusaika-arvion lähetykselle. Paketit saapuvat lähes poikkeuksetta perille mainitussa ajassa. Mikäli lähetys ei mainitussa ajassa ole saapunut perille, tarkista ensin lähetyksen seurantatiedoista, missä lähetys on kulkenut. Joissakin tilanteissa lähetys saattaa hetkellisesti jumittua matkalle. Mikäli seurantatiedoissa ei näy minkäänlaisia merkintöjä parin arkipäivän kuluessa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme jotta voimme ryhtyä selvittämään lähetyksen sijaintia ja toimitusaikaa.

Kymin Palokärki ei vastaa tullin tai viranomaisten toimenpiteiden lähetyksille aiheuttamista viivästymisistä. Huomaathan, että Kymin Palokärki ei myöskän
voi vaikuttaa lähettämämme lähetysten toimitusaikatauluihin. Voimme vain avustaa lähetyksen sijainnin selvittämisessä.

9.2 Saitko väärän tuotteen tai oliko tuotteessa virhe?

Pahoittelemme tapahtunutta! Ilmoitathan virheestä heti asiakaspalveluumme jotta voimme sopia toimitetun tuotteen palautuksesta ja korvaamisesta. Pyrimme korvaamaan virheen ensisijaisesti toimittamalla oikean tuotteen mahdollisimman pian. Jos tämä ei ole mahdollista palautamme tuotteesta maksetun hinnan käyttämällesi maksuvälineelle.

9.3 Oliko tuote vaurioitunut?

Pahoittelemme tapahtunutta! Pyrimme aina pakkaamaan lähetyksemme hyvin, jotta tuotteet saapuisivat ehjinä perille, mutta valitettavasti kovakourainen käsittely matkalla voi aiheuttaa sen, ettei tuote saavukaan perille ehjänä. Tee tällaisessa tilanteessa välittömästi vahinkoilmoitus rahdin kuljettajalle, ja ota tämän jälkeen viipymättä yhteyttä asiakaspalveluumme sopiaksesi uuden tuotteen toimituksesta ja viallisen tuotteen palautuksesta. Korvaava lähetys toimitetaan samalla toimitustavalla kuin alkuperäinen lähetys.

HUOM!

Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon 010-3212860 (ark 9-16). Puhelun hinta kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min ja matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit