Näin ulkomaalauskauden alettua kuulee kysyttävän oikeasta maalaussäästä. Onko liian kylmää? Onko liian kuumaa? Saako maalata auringossa? Mitä jos sataa? Tässä kirjoituksessa maalarimestari tarkastelee maalausolosuhteita ja niiden vaikutuksia maalaamiselle.

Sääolosuhteet aiheuttavat joskus päänvaivaa ulkomaalauksessa

Maalausala on yksi harvoista säälle alttiista aloista. Äkilliset muutokset säätilassa voivat heittää suunnitelmat romukoppaan, ja pahimmassa tapauksessa pilata päivän tai kahden työt. Ei siis ole yhdentekevää missä säässä maalataan, tai minkälaiseksi sään ennustetaan muuttuvan.

Perusohje on, että vuorokausilämpötilan tulee maalaamisen ja kuivumisen aikana olla yli +5 °C, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 80 %, ja alustan kosteuden tulee olla alle 16 %. Yleensä ei suositella maalaamista suorassa auringonpaahteessa. Käsittelylämpötilassa ja alustan kosteusprosenttien suosituksissa on maalityypistä ja maalin valmistajasta riippuen eroja, joten ne kannattaa tarkistaa käytettävän tuotteen käsittelyohjeista.

Maalausolosuhteiden tarkistuslista ulkomaalauksessa:

Pellavaöljymaali:

  1. Alustan kosteus: Kosteuspitoisuuden tulee olla alle 16 %, sillä suurempi alustan kosteus haittaa pellavaöljymaalin imeytymistä ja tarttuvuutta alustaan.
  2. Sääolosuhteet: Onko poutaa seuraavat 2 vuorokautta? Jos ei, vältä maalaamista, sillä sade vaurioittaa maalattua pintaa. Jos maalipinta on ehtinyt kovettua kosketuskuivaksi, ei kevyestä sadekuurosta ole suurempaa haittaa.
  3. Ilman kosteus ja lämpötila: Onko riittävän lämmintä? Paras maalauslämpötila on 15-25 °C, mutta yli 5 °C on riittävä. Korkea ilmankosteus hidastaa kovettumista, ja saattaa tiivistyä kasteena vastamaalatulle pinnalle.

Punamultamaali:

  1. Ilman lämpötila: Vuorokausilämpötilan tulee olla yli +5 °C. Pakkanen vaurioittaa vesiohenteisella punamullalla maalattua pintaa.
  2. Sääolosuhteet: Punamultamaalilla voi maalata myös kosteammassa säässä, jopa sumussa tai hyvin kevyessä tihkusateessa. Sadetta vastamaalattu pinta ei kestä. Suorassa auringopaahteessa punamultamaalilla maalaamista tulee välttää.

Alustan kosteus

Maalattavan pinnan kosteus on ehkä tärkein seikka maalauksen onnistumiselle. Alustan kosteus haittaa maalin sideaineen tunkeutumista ja kiinnittymistä. Liian kostealle pinnalle maalattu maali saattaa hilseillä melko nopeasti, sillä maalikalvo ei ole kunnolla kiinnittynyt alustaan.

Mitä kuivempi alusta, sen parempi. Suositeltava kosteusprosentti on yleensä alle 16 %, joskin tässä on pieniä valmistajakohtaisia eroja.

Alustan kosteus on turvallisinta mitata kosteusmittarilla. Mikäli sellaista ei ole, kannattaa sadepäivän jälkeen odottaa n. 1-2 vuorokautta ennen maalaamista. Tässä ajassa pinta yleensä ehtii kuivua riittävästi.

Punamultamaali ei ole kovinkaan arka alustan kosteudelle, mutta aivan märkää pintaa ei tietenkään tule maalata. Punamultamaalilla maalattava pinta on riittävän kuiva, jos se kädellä tunnusteltaessa tuntuu kuivalta.

Maalauslämpötila

Paras maalauslämpötila on 15-25 °C, mutta yli 5 °C on riittävä. Kylmässä maali kovettuu hitaammin, ja maali on myös kylmänä usein paksumpaa.

Suorassa auringonpaahteessa maalaamista tulee välttää maaleilla, jossa on haihtuvia ainesosia, kuten vettä tai liuottimia. Vesi ja liuottimet haihtuvat merkittävästi nopeammin hyvin lämpimillä pinnoilla, mikä vaikuttaa maalin kalvonmuodostukseen haitallisesti.

Punamultamaalilla ei pitäisi maalata suorassa auringonpaisteessa, sillä maali kuivuu silloin todella nopeasti, ja maalipintaan jää helposti työsaumoja.

Pellavaöljymaalin kovettuminen perustuu pellavaöljyn hapettumiseen, eivätkä ne sisällä vettä tai liuottimia. Tästä syystä pellavaöljymaalia voidaan periaatteessa käyttää sekä hyvin kylmissä että hyvin lämpimissä olosuhteissa. Pellavaöljymaalilla voidaan vallan hyvin maalata myös hellepäivänä eteläseinustaa sen vaikuttamatta lopputulokseen.

Joskus kuulee puhuttavan talvella maalaamisesta. Tämä on lähinnä erikoisuushakuisuutta, mutta onnistuu pellavaöljymaalilla, mikäli alusta on kuiva (kosteuspitoisuus alle 16 %), ja maalattu pinta ei kerry huurretta tai tiivisty kosteutta maalin kovettumisen aikana. Lämpötila vaikuttaa pellavaöljymaalin viskositeettiin: kylmässä maali on jähmeämpää ja vaikeampaa levittää ohuina kerroksina. Maali tulisikin kylmässä maalattaessa pitää huoneenlämpöisenä, mikä vaatii erikoisjärjestelyitä. Pellavaöljymaalin kuivumisaika on kylmässä myös merkittävästi (useita vuorokausia) pidempi kuin normaaliolosuhteissa maalattaessa.

Ilmankosteus ja kaste

Ilmankosteuden tulee olla alle 80 % maalauksen ja maalin kuivumisen ajan. Korkea ilmankosteus hidastaa maalin kovettumista.

Pellavaöljymaalilla maalattaessa korkea ilmankosteus muodostuu myös herkästi ongelmaksi, mikäli lämpötila putoaa äkisti. Tällöin vastamaalatulle pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta, mikä vaurioittaa maalikalvoa. Pellavaöljymaalilla maalattuun pintaan tiivistynyt kosteus himmentää sitä, sillä lukemattomat kastepisarat mudostavat pienien kraaterien peittämän pinnan. Kun kasteen vaurioittama pinta on kuiva, voidaan vaurioitunut kohta tarvittaessa paikkamaalata.

Punamultamaalilla maalattaessa ilmankosteus voi olla korkeampi. Myöskään vastamaalatulle pinnalle lankeavasta kasteesta ei ole haittaa.

Sääolosuhteet

Kesäkaudella jokaisesta vastuuntuntoisesta maalarista kuoriutuu säätieteilijä, sillä maalarin on jatkuvasti seurattava säätilan kehittymistä ja tulevia muutoksia. Riippuu käytettävästä maalityypistä, kuinka pitkää aikaperspektiiviä tarkastellaan.

Maalarin onneksi nykyään on tarjolla lukemattomia sääennustesovelluksia, joiden paikkansapitävyys yleensä on melko hyvä. Mikään sääennuste ei kuitenkaan ole kovin tarkka 3-4 päivän päähän, joten pidemmän aikavälin ennusteisiin tulee suhtautua varauksin, ja pitää niitä lähinnä suuntaa-antavina.

Maalaussäätä ennustettaessa tulee kiinnittää huomiota lämpötilan ja sateen lisäksi myös siihen, ennustetaanko alueelle sadekuurojen mahdollisuutta. Sadekuurot ovat valitettavan vaikeita ennustaa, ja ovat myös usein hyvin paikallisia. Sadekuuro voi kastella yhden kaupunginosan toisen jäädessä täysin kuivaksi. Valmiiksimaalausta ei kannata tehdä, mikäli alueella on suurempi sadekuurojen todennäköisyys.

Muut ulkoiset olosuhteet

Vuoden kierto asettaa myös tiettyjä haasteita maalaukselle. Kasvien siitepölykaudet, siementen irtoamiset ja hyönteisten parveilu voivat yllättää.

Paikassa jossa on runsaasti mäntyjä kannattaa huomioida männyn siitepölykausi, joka yleensä sijoittuu toukokuulle, ja kestää pari viikkoa. Männyn siitepöly on hyvin karkeaa, ja siitepölyä voi kertyyä erityisesti vaakapinnoille. Siitepöly voi roskata tuoretta maalipintaa ennen sen kovettumista kosketuskuivaksi.

Koivun siemenet voivat myös muodostua ongelmaksi. Koivu siementää yleensä heinä-elokuun vaihteessa, ja tuuli voi pöllyttää siemeniä vaakapintojen lisäksi pystypinnoille. Kaikkea maalaamista ulkona tulisi välttää koivun siemennyskauden aikana, mikäli maalattavan kohteen lähistöllä on koivuja.

Joskus myös hyönteiset aiheuttavat harmia. Maalatulle pinnalle voi lasketua satojen pienten hyönteisten parvi, joka tarttuu maalattuun pintaan kuin kärpäspaperiin. Usein maalipintaan tarttuneet ja kuolleet hyönteiset huuhtoutuvat vuoden kuluessa pois, eikä niistä yleensä jää juurikaan jälkiä.

Teppo Ruohtula, maalarimestari