1. Rekisterinpitäjä
Kymin Palokärki
Rautapolku 8
07310 Sannainen
Y-tunnus 2123109-4
Puh: 010 3212860

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Teppo Ruohtula
Puh. 010 3212860

3. Rekisterin nimi
Kymin Palokärki asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Kymin Palokärjen asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria sekä lupa markkinointimateriaalin lähettämiseen.

Omia tietoja voi korjata suoraan asiakastilin hallinnasta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Kymin Palokärki -verkkokaupan tilauslomakkeesta, rekisteröintilomakkeesta ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja Kymin Palokärjen verkkokaupan hallintatyökalulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kymin Palokärki ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kymin Palokärjen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.