Titaanidioksidi RD3, P.W.6

RD3-titaanidioksidi korvaa Porin titaanidioksiditehtaan palosta johtuven R-660 -laadun tuotantokatkoksen ajan. Ominaisuuksiltaan RD3 vastaa R-660:aa.

Titaanidioksidi on erittäin hyvin peittävä, kestävä ja kemiallisesti epäaktiivinen valkoinen pigmentti. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisten niin sisä- kuin ulkotiloissa käytettävien maalien valmistuksessa.

Alkaen
5,00 €

Koko:

Pigmenttinumero P.W.6
Väri-indeksi: C.I. 77891
CAS-nr: 13463-67-7
Öljyluku: 20 g / 100 g


Väripigmentti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Aine ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Tuotteella ei ole varoitusmerkintöjä.

Huolehdi työturvallisuudesta ja työhygieniasta: Vältä ihokosketusta, pölyn hengittämistä ja tuotteen joutumista silmiin ja suuhun.

Asianmukaiset suojavarusteet valitaan materiaalin käyttötavasta ja työtavasta riippuvan altistumisriskin mukaan.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…