Fintex Ovika lattiamaali

Fintex Ovika lattiamaali

Fintex Ovika lattiamaali

Ovika on puolikiiltävä uretaanialkydimaali, joka soveltuu sekä vanhoille että uusille puu-, betoni- ja metallipinnoille sisällä ja ulkona.

Alkaen
25,50 €

Koko:

Valkoinen vai sävytys?

Mikäli valitsit sävytyksen, anna sävykoodi

Sävytämme maalit Tikkurilan sävykarttojen tai NCS:n mukaan. Anna sävykoodi sävykartan mukaisessa muodossa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. HUOM: Sävytetyllä tuotteella ei ole vaihto- ja palautusoikeutta.

Käyttökohteet: Puu-, betoni- ja metallipintojen maalaamisen sisällä ja ulkona. Esim. lattiat, patterit, ovet, ikkunat.

Maalaus: Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puupintojen pohjamaalaukseen suositellaan OVIKA-tartuntapohjamaalia. Pintamaalaus tehdään pohjamaalin kovetuttua. Ohenneaan tarvittaessa mineraalitärpätillä.

Riittoisuus: 7-10 m²/ l

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Kuivumisaika: 4-6 h kosketuskuiva, 8-12 h käsittelykuiva. Päällemaalaus seuraavana päivänä. Käsittelyn jälkeen maalattyja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, koska tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa olosuhteista riippuen n 1 kk:n kuluttua.

Maalausolosuhteet: Ilman suhteellinen kosteus tulee alle 80 %, alustan kosteus alle 15 % ja maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan yli +5 °C.

Työvälineiden pesu: Mineraalitärpätti.

Kiiltoryhmä: 3, puolikiiltävä.


OVIKA uretaanialkydimaali

Syttyvä neste ja höyry
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. KÄytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisinlaitteita. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Tulipalon sattuessa: käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutin. Varastoi paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävitysalinsäädännön mukaisesti.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

Sisältää: 2-butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä.

Brandfarlig vätska och ånga
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd antingen ene elektrisk fläkt eller belysning som är explosionssäker. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (äv enhåret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid brand: Släck branden med pulverbrandsläckare ABC. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med gällande föreskrifter.
Upprepad hudkontakt kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: 2-butanonoksim. Kan orsaka allergisk reaktion. Använd skyddshandskar.

VAROITUS - VARNING

Yhteensopivat

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…