Pyrrolipunainen DPP, P.R.254

Pyrrolipunainen DPP, P.R.254

Pyrrolipunainen DPP, P.R.254

Väripigmentti

Alkaen
16,40 €

Koko:

Tyyppi: Diketopyrrolo-Pyrrole
CAS Nro: 84632-65-5
Pigmenttinumero: Pigment Red 254
Väri-indeksinumero (C.I.): 56110

Valonkestävyys (asteikko 1-8) 8
Mineraalitärpätin (White spirits) kestävyys (asteikko 1-5) 4-5
Hapon kestävyys (asteikko 1-5) 5
Alkalin kestävyys (asteikko 1-5) 5
Vedenkestävyys (asteikko 1-5) 5
Lämmönkestävyys 200 °C
Öljyluku 43 g/100g

Väripigmentti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Aine ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Tuotteella ei ole varoitusmerkintöjä.

Huolehdi työturvallisuudesta ja työhygieniasta: Vältä ihokosketusta, pölyn hengittämistä ja tuotteen joutumista silmiin ja suuhun.

Asianmukaiset suojavarusteet valitaan materiaalin käyttötavasta ja työtavasta riippuvan altistumisriskin mukaan.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…