Selder & Co pellavaöljypohjamaali

Selder & Co pellavaöljypohjamaali

Selder & Co pellavaöljypohjamaali

Puu-, metalli-, rappaus- ym. pintojen pohjamaalaamiseen ennen jatkokäsittelyä Selder & Co pellavaöljymaaleilla.

Alkaen
16,90 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

Varastossa

Valkoinen vai sävytys?

Sävytetyn pohjamaalin sävy ei vastaa annettua sävykoodia, mutta parantaa sävytettyjen pintamaalien peittävyyttä merkittävästi.

Sävytys:

Maalit sävytetään NCS:n, RAL:n tai British Standard -karttojen mukaan. Anna sävykoodi sävykartan mukaisessa muodossa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. HUOM: Sävytetyllä tuotteella ei ole vaihto- ja palautusoikeutta.

Valitse pakkausmäärä:

Valitse seuraavaksi pakkausten lukumäärä.

Käsittelyohje

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, ehjä, kuiva (kosteus alle 16 %) ja tasalaatuinen. Lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaamisen ja kuivumisen ajan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että myös mahdollinen purkin pohjalle sakkautunut pigmentti sekoittuu tasaisesti.

Pohjamaalaa käsiteltävät pinnat Selder & Co pellavaöljypohjamaalilla. Väli- ja valmiiksimaalaus tehdään Selder & Co pellavaöljymaalilla. Pohjamaali kannattaa sävyttää etenkin maalattaessa tummemmilla sävyillä maalin peittävyyden parantamiseksi. Sävytetyn pohjamaalin sävy jää vaaleammaksi kuin pintamaalin, mutta parantaa merkittävästi peittävyyttä.

Levitä kaikki maalikerrokset peittävinä muttei paksuina kerroksina. Älä ohenna maalia, sillä se on käyttövalmista. Siveltimellä maalatessa: levitä maali tasaisesti ristiin, ja tasoita lopuksi yhdensuuntaisin siveltimenvedoin.

Pese siveltimet ja työvälineet voimakkaalla suovalla (esim Selder pellavaöljysuopa - Grovsåpa).

Lisätietoja www.selder.com/linoljefärger

Sideaine: Kuivuvat (oksidoituvat) pellavaöljyn rasvahapot. 
Ohenne: Aromaattivapaa isoparafiiniluotin 10 % vol.
Kuivumisaika: 20°C ja hyvä ilmanvaihto: alle vuorokausi
Riittoisuus: 12–20 m2 / l käsiteltävästä alustasta riippuen.
Pakkauskoot: 0,45, 0,9 ja 4,5 litraa.
Tuotteen VOC: VOC-raja-arvo (2010) kat A/d): max 300 g/l. Tuotteen voc < 80 g / l

VAROITUS: ITSESYTTYMISVAARA
Rievut ja muu maalin tahrima huokoinen materiaali voi syttyä itsestään. Sellainen jäte on poltettava, kuivattava avattuna paloturvallisessa paikassa, tai säilytettävä veteen upotettuna ennen poisheittämistä.

- – - – - – -
Sisältää: Sinkkioksidia
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.

Innehåller: Zinkoxid
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt edter användning. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter.


VAROITUS - VARNING

Yhteensopivat

Pellavaöljysuopa - Grovsåpa

Alkaen 13,00

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…