Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti vaaleiden keittomaalien valmistamiseen.

Hinta
9,50 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Kymin Palokärki on kesälomalla 21.7.-11.8.
>> Tarkista loma-aikataulumme täältä <<

Verkkokaupan kassa on suljettu 20.-28.7.
29.7. lähtien tehdyt tilaukset käsitellään 12.8. alkaen

Sinkkisulfaatti

Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VAROITUS - VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…