Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkisulfaatti vaaleiden keittomaalien valmistamiseen.

Alkaen
9,50 €
Saatavuus
Vaihtelee koon mukaan

Koko:

Varastossa

Ei varastossa

Kymin Palokärki on suljettu joulun ja loppiaisen välillä 22.12.-6.1.
Verkkokauppamme on tänä aikana avoinna, mutta tilauksia käsitellään 7.1. alkaen
Lue lisää täältä

Sinkkisulfaatti

Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VAROITUS - VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…