Kunnon Öljy

Kunnon Öljy

Kunnon Öljy

Kunnon öljy on luonnonöljypohjainen sisätilojen puupintojen pintakäsittelyöljy. Se muodostaa kosteutta ja likaa hylkivän pinnan. Soveltuvia käyttökohteita ovat kaikki kuivien sisätilojen aikaisemmin käsittelemättömät puupinnat kuten puulattiat, kalusteet, työtasot ja paneelit, puuesineet.

Kunnon öljyä voi sävyttää pigmenteillä, pellavaöljymaalilla (Palokärki tai ottosson) tai tuubiöljyväreillä (Ottosson). Sitä voidaan myös toimitaa valmiiksi sävytettynä Tikkurilan kuultavien puunsuojien sävykartan mukaan. Sävytetyllä kunnon öljyllä käsiteltyjen pintojen tulee antaa kuivua läpeensä (n. 1-2 viikkoa) olosuhteista riippuen ennen uusintakäsittelyä poispyyhkiytymisen välttämiseksi, mikäli jatkokäsittelyyn käytetään sävyttämätöntä öljyä. Ennen käsittelemistä Kunnon öljyllä voidaan uudet puupinnat myös sävyttää petsaamalla.

Alkaen
14,50 €

Koko:

Väritön vai sävytetty?

Sävytys:

Kunnon öljy voidaan sävyttää Tikkurilan kuultavien puunsuojien sävykoodien mukaan. Anna sävykoodi sävykartan mukaisessa muodossa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. HUOM: Sävytetyllä tuotteella ei ole vaihto- ja palautusoikeutta.

Valitse pakkausmäärä:

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä

KÄYTTÖKOHTEET: Sisätilojen puupinnat, kuten kalusteet, työtasot ja paneelit.
RIITTOISUUS: kertasivelyyn n. 15-20 neliömetriä / litra
SISÄLTÄÄ: Luonnonöljyä ja matala-aromaattista isoparafiiniliuosta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet: Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, ilman lämpötilan yli +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana.
KÄSITTELY
Uudet puupinnat: Puhdista käsiteltävät pinnat huollellisesti ennen käsittelyä. Paras tulos saadaan hiomalla pinnat huolellisesti hienolla hiekkapaperilla. Levitetään joko siveltimelllä tai rievulla ohuina kerroksina. Annetaan imeytyä n. 20 minuuttia, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään huolellisesti pois nukkaamattomalla rievulla. Öljyn ei tule antaa muodostaa kalvoa. Puulajista ja käyttökohteesta riippuen käsittely 2-3 kertaa. Kuivumisaika ennen uusintakäsittelyä vähintään 8 h.
Aiemmin Kunnon öljyllä käsiteltyjen pintojen uusintakäsittely: Pese kuluneet pinnat huolellisesti ennen uusintakäsittelyä, hio tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla ja poista hiontapöly. Käsittele uudestaan ohuesti 1-2 kertaa kuten uusilla pinnoilla. Kuivumisaika käsittelykertojen välissä vähintään 8 h.
Ohenne ja työvälineiden puhdistus: lakkabensiini tai tärpätti.
Hoito-ohjeet: Kunnon öljyllä käsitelty pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 2-3 viikossa. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa vedellä tai miedolla pesuaineliuoksella. Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

VAROITUS: ITSESYTTYMISVAARA! 
Kunnon öljyn tahrimat rievut ja huokoinen materiaali on hävitettävä polttamalla, kuivattava avattuna tai kasteltava huolellisesti ja heitettävä suljettavaan metalliastiaan.

--- --- --- ---

Sisältää: Hiilivedyt, C11-C12, isoalkaanit, <2 % aromaatit

Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromater


Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Får inte utsättas för värem/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…