Etanoli Industol PEA2, 10 l

Etanoli Industol PEA2, 10 l

Etanoli Industol PEA2, 10 l

Denaturoitu sprii
Industol PEA 2 on 94,7 % denaturoitu vedetön etanoli, joka soveltuu sellakkaliuosten valmistamiseen.

Suuntaa-antavina sellakkapitoisuuksina voi käyttää seuraavia:
Fiksatiivi: 2-5 paino-% väritöntä sellakkaa
Sellakkaliuos pintakäsittelyyn ja oksalakaksi: 20-30 paino-% soveltuvan laatuista / väristä sellakkaa.
(Metalligrafiikan eristyslakkana käytettäessä voidaan sellakkaliuos sävyttää spriiliukoisilla petsiväreillä, jolloin saadaan paremmin kuparilevystä erottuva lakkakerros.)

Hinta
128,50 €
Saatavuus
Ei varastossa
Tilauksen käsittelyaika n. 5 arkipäivää
INDUSTOL PEA2 pitoisuus -%
Etanoli 94,7
Metyyli-isobutyyliketoni 2,9
Asetoni 1,9
Vesi < 0,5

Sisältää: Vahvasti denaturoitu etanoli
Helposti syttyvä neste tai höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. 
-Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä räjähdysturvallisia sähkölaitteita. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtoimista. Varastoi paikassa jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Innehåller: Kraftigt denaturerad etanol
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.


VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…