Mehiläisvahapasta

Mehiläisvahapasta

Mehiläisvahapasta

Käyttövalmis mehiläisvahapasta puu-, kivi- ja maalipintojen vahaamiseen sekä maalin muokkaamiseen taidemaalauksessa esimerkiksi kylmävahamaalaustekniikoissa.

Sisältää: mehiläisvahaa, matala-aromaattista isoparafiiniliuotinta

Alkaen
10,50 €
Saatavuus
Vaihtelee koon mukaan

Koko:

Varastossa

Varastossa

Ei varastossa. Tilauksen käsittelyaika n. 2-5 arkipäivää.

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä

Käyttökohteet: Puu- ja kivipintojen sekä -esineiden käsittelyyn sekä maalin muokkaamiseen taidemaalauksessa. EI SOVELLU kovalle kulutukselle alttiiden pintojen kuten lattioiden tai työtasojen käsittelyyn.
Sisältää: Mehiläisvahaa, matala-aromaattista isoparaffiiniliuotinta.
Käsittely:

Vahaus:
Puhdista käsiteltävät pinnat huollellisesti ennen vahaamista. Levitetään ohuesti joko siveltimelllä tai rievulla. Noin ½ tunnin kluluttua kiilloitetaan rievulla tai kiilloituslaikalla. Tarvittaessa uusi käsittely.
Maalin muokkaamiseen taidemaalauskessa: Sekoita mehiläisvahapastaa palettiveitsellä öljymaaliin kiiltoasteen ja paksuuden muokkaamiseksi.

------

Sisältää: Hiilivedyt, C11-C12, isoalkaanit, <2% aromaatit
Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Suojaa avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromater
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Tuotetiedot, KTT


Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…