Kultapronssi, vaalea kullansävy

Kultapronssi, vaalea kullansävy

Kultapronssi, vaalea kullansävy

Vaalea kullanvärinen hieman vihertävä pronssista (kuparin ja tinan metalliseosksesta) valmistettu hienojakoinen metallijauhepigmentti kultamaalien valmistamiseen.

Pronssipigmentti sekoitetaan soveltuvaan sideaineeseen, esim pronssitinktuuraan, vernissaan, öljylakkaan (Rylard tai Le tonkinois), pellavaöljylakka/lasuuriöljyyn (Ottosson Färgmakeri) tai akryylimediumiin. Käsiteltävä pinta kannattaa pohjamaalata samankaltaiseen punertavaan sävyyn.

Sekoitussuhde n. 1 osa kultapronssia ja 3-4 osaa sideainetta.

Alkaen
19,50 €

Koko:

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä


Kupari (Cu) Tina (Sn)
Pitoisuus 60-100 % 0-30 %
EINECS 231-159-6 231-141-8
CAS 7440-50-8 7440-31-5

Syttyvä kiinteä aine. Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. Vältä pölyn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen metallipalon sammuttamiseen soveltuvaa jauhesammutinta. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Brandfarligt fast ämne. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Vid brand: Släck branden med pulversläckare som lämpar sig för metallbrand. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallsinsamling i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

CAS nro: 7440-50-8

VAARAFARA

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…