Kultapronssi, kullan sävy

Kultapronssi, kullan sävy

Kultapronssi, kullan sävy

Keltakullan sävyinen pronssista (kuparin ja tinan metalliseosksesta) valmistettu erittäin hienojakoinen metallijauhepigmentti kultamaalien valmistamiseen.

Pronssipigmentti sekoitetaan soveltuvaan sideaineeseen, esim pronssitinktuuraan, vernissaan, öljylakkaan (Rylard tai Le tonkinois), pellavaöljylakka/lasuuriöljyyn (Ottosson Färgmakeri) tai akryylimediumiin. Käsiteltävä pinta kannattaa pohjamaalata samankaltaiseen punertavaan sävyyn.

Sekoitussuhde n. 1 osa kultapronssia ja 3-4 osaa sideainetta.

Alkaen
24,80 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Kymin Palokärjen maalipuoti Porvoon Jokikadulla suljetaan. 1.2. alkaen palvelemme varastomyymälässämme, jonka aukioloajat ja yhteysteidot löydät täältä


Kupari (Cu) Tina (Sn)
Pitoisuus 60-100 % 0-30 %
EINECS 231-159-6 231-141-8
CAS 7440-50-8 7440-31-5

Syttyvä kiinteä aine. Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. Vältä pölyn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen metallipalon sammuttamiseen soveltuvaa jauhesammutinta. Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Brandfarligt fast ämne. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Vid brand: Släck branden med pulversläckare som lämpar sig för metallbrand. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallsinsamling i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

CAS nro: 7440-50-8

VAARAFARA

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…

Oksalakka / Sellakkaliuos

Alkaen 7,90

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Sinkkioksidi P.W.4 White Seal

Alkaen 5,00

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Liitu P.W.18

Alkaen 4,00

Varastossa

Lisää ostoskoriin
Dammarhartsi

Dammarhartsi

Alkaen 10,50

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Dolomiittijauhe P.W.18:1

Alkaen 4,00

Varastossa

Lisää ostoskoriin

Sellakka, vahaton väritön

Alkaen 9,90

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Mehiläisvahapasta

Alkaen 10,50

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Rautaoksidimusta P.Bk.11

Alkaen 5,00

Varastossa

Lisää ostoskoriin