Hangon Väri Sinkkinaftenaatti

Hangon Väri Sinkkinaftenaatti

Hangon Väri Sinkkinaftenaatti

Sinkkinaftenaatti soveltuu luonnonöljytuotteiden homeenestoaineeksi ulkokäyttöön. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi puuveneiden, ulkokalusteiden, terassien sekä muut kostumiselle alttiiden pintojen öljykäsittelyt.

Alkaen
14,50 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

Sinkkinaftenaattia voidaan lisätä n. 3 % (n. 30 ml / l) keitettyyn sekä kylmäpuristettuun pellavaöljyyn ulkokäytössä näiden homehtumisalttiuden vähentämiseksi.

— — — —
Sinkkinaftenaatti
Ärsyttää ihoa. Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihin kuivumista ja halkeilua. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Josd kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Zinknaftenat
Irriterar huden. Skadligt: kan förorsaka lungskador vid förtäring. Skadligt för vattenlevande organsimer med långtidseffekter. Återkommande beröring kan förorsaka att huden torkar och spricker. Använmd lämpliga skyddshandskar. Undvikatt kemikalien kommer i kontakt med huden. Vid förtäring: framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp och visa denna etikett. Detta ämne och dess förpackning skall behandlas som problemavfall. Undvik utsläpp till miljön.

VAROITUSVARNING

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…