Sinkkioksidi P.W.4 White Seal, 10 kg (20 l)

Sinkkioksidi P.W.4 White Seal, 10 kg (20 l)

Sinkkioksidi P.W.4 White Seal, 10 kg (20 l)

Sinkkioksidi, maalilaatu.

Hinta
145,00 €

Sinkkioksidi

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti
.

Zinkoxid

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

CAS-nr: 1314-13-2

VAARA-FARA

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…