Kolofoni (mäntyhartsi)

Kolofoni

Kolofoni

Vaalea kolofoni hiutaleina.

Soveltuu grafiikan töissä akvatintapohjustukseen sekä sellakkaliuoksen vahvistamiseen.

Alkaen
5,50 €

Koko:

- – - – - – - – - – - -
Kolofoni
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vältä pölyn / savun hengittämistä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Kolofonium
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik att inandas damm / rök. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS-NR 8050-09-7

VAROITUSVARNING

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…