Akryylimedium, himmeä - Laatikoittain

Akryylimedium, himmeä - Laatikoittain

Akryylimedium, himmeä - Laatikoittain


Himmeällä akryylimediumilla voidaan muuttaa akryylivärien kiiltoa, viskositeettia ja kuultavuutta, sekä käyttää sideaineena gesson ja maalin valmistuksessa. Se soveltuu akryylimaalien maalausnesteeksi sekä sideaineeksi maalien valmistamisessa ja ohentamisessa, viimeistelyyn haluttaessa himmeä pinta sekä kiiltävän akryylimediumin kiiltoasteen säätämiseen.

Himmeä akryylimedium on vesiohenteinen akryylipolymeriemulsio, joka muodostaa himmeän sekä elastisen kalvon.

Alkaen
195,30 €

Koko:

Himmeä akryylimedium on alkyylifenolietoksylaattivapaa (APEO) akryylipolymeriemulsio, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön vesiohenteisissa pintakäsittelyissä.

Tuote on kehitetty pintamaalien ja pohjustusaineiden valmistukseen. Se soveltuu erityisen hyvin mineraalialustoille kuten sementille. Himmeään akryylimediumiin perustuvat pintakäsittelyaineet omaavat erinomaisen kalkin- ja alkalinkestävyyden.

Himmeää akryylimediumia voidaan käyttää yleisien käytössä olevien maalien raaka-aineiden kanssa, eikä sen käyttö edellytä erityisiä varotoimentpiteitä. Kuten hyvät työskentelykäytännöt kaikkien materiaalien kanssa kuitenkin aina edellyttävät, tulee kaikenlainen altistuminen tuotteelle minimoida. Tuotteen joutumista silmiin ja iholle tulee välttää.

Koska vesiohenteinen tuote aiheuttaa korroosioriskin, tulee sen käsittelyssä ja säilömisessä käyttää ruostumattiomia työvälineitä.

Olomuoto: Maitomainen valkoinen neste.
Alin kalvonmuodostuslämpötila: 5 °C
kuiva-ainepitoisuus: 45,5 – 46,5 %
pH: 8,8 – 9,7
säilytyslämpötila: 5 – 40 °C hyvin suljetussa astiassa. Ei saa jäätyä.

Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY liitteen VI mukaan tai 1999/45/EY mukaan.
Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan: Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Sisältää: 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
Käyttöturvallisuustiedote

HUOM:
Koska Kymin Palokärki ei voi vaikuttaa itse tehdyn maalin valmistus-, käyttö- ja työskentelyolosuhteisiin, vastaamme vain toimittamiemme raaka-aineiden laadusta. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat maalin valmistamisesta ja käytöstä tai maalin ja sen raaka-aineiden käytöstä vastoin niiden käyttötarkoitusta.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…